Position İngilizce Okutman Alımı
Application Deadline 05.07.2017
Descriptions

 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

         Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü, İngilizce Hazırlık Birimi Koordinatörlüğüne  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Biriminde görevlendirilmek üzere 3(üç) İngilizce okutman alınacaktır.

Fakülte/Bölüm:  Rektörlük     Unvan: İngilizce Okutman

ALES PUANI           YDS/ DENGİ    

      70                                  80          

Aranan Şartlar: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyat, Amerikan Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ( İngilizce) alanlarından birinden lisans mezunu olmak.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

  • Başvuru dilekçesi,

  • Özgeçmiş,

  • 2 adet fotoğraf,

  • Öğrenim belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),

  • ALES sonuç belgesi (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu şart aranmayacaktır.),

  • Yabancı dil belgesi,

  • Lisans transkripti,

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

 

Son Başvuru Tarihi:             05.07.2017 

Ön Değerlendirme Tarihi:  12.07.2017

Giriş Sınav Tarihi:              24.07.2017

Sonuç Açıklama Tarihi:     31.07.2017

 

PAYLAŞ :

"A Campus University in The Middle of History"