Pozisyon Üniversitemiz İlgili Fakülte ve Bölümlerine Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Son Başvuru 08.04.2016
Açıklamalar

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

    

         Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

 

b 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

 

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

 

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

 

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

 

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını/ Doçentlik Unvanını ilgili alanda almış, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam Ekonomisi ve Finans

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

İslam Ekonomisi ve Finans alanında bilimsel çalışmaları bulunmak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"