Pozisyon Araştırma Görevlisi İlanı
Son Başvuru 18.10.2017
Açıklamalar

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine,

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı, 4.3.2014 tarih ve 28931 Resmi Gazeteler’ de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

Fakülte

Bölüm

Aranan Şartlar

Unvan

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü Medeni Usül Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak

Araştırma Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü/Zihinsel Engelliler Eğitimi A. Dalı

Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında Doktora yapıyor olmak

Araştırma Görevlisi

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi


İlanlara YÖK Akademik ilanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 18.10.2017

Okul Öncesi Öğretmenliği Son Başvuru Tarihi: 23.10.2017


Başvurular:
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü 'ne yapılacaktır.


Başvuru için “Araştırma/Öğretim Görevlisi/Okutman için müracaat dilekçesi'' bu linkten indirilip eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli, imzasız dilekçeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                                                        

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"