Position Üniversitemiz İlgili Fakülte ve Bölümlerine Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Alımı İlanı
Application Deadline 11.03.2016
Descriptions

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

    

         Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(%30 İngilizce)

Yardımcı Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği  

(%30 İngilizce)

Yardımcı Doçent

Endüstri veya İşletme Mühendisliği lisans eğitimi almış olup Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

(%30 İngilizce)

Profesör, Doçent

Doçentlik Unvanını Pazarlama alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

Doktorasını Yeni Türk Dili, Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim ana bilim dallarından birinde yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Üstün Zekâlılar Eğitimi

Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Yardımcı Doçent

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yardımcı Doçent

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Profesör

Doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

(%30 İngilizce)

Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

(%30 İngilizce)

Profesör, Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

 

PAYLAŞ :

"A Campus University in The Middle of History"