Pozisyon Araştırma/Öğretim Görevlisi ve Okutman Alım İlanı
Son Başvuru 10.08.2017
Açıklamalar

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı, 4.3.2014 tarih ve 28931 Resmi Gazeteler’ de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca

Araştırma/Öğretim Görevlisi, Okutman Alınacaktır:


İlanlara YÖK Akademik ilanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 10.08.2017


Başvurular:


- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü 'ne yapılacaktır.

Başvuru için “Araştırma/Öğretim Görevlisi/Okutman için müracaat dilekçesi'' bu linkten indirilip eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Halkalı Cad. No: 2 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"