Position Üniversitemiz İlgili Fakülte ve Bölümlerine Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Application Deadline 01.04.2016
Descriptions

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

    

         Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlgililerin;

 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

 

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

 

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

 

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçe formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Doktora derecesine sahip olmak, robot sistemleri, mobil robotlar, mobil manipülatörler ve otonom sistemler üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

Doktorasını Sağlık Yönetimi veya Halk Sağlığı alanında yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Yardımcı Doçent

Doktorasını İşletme, Finans veya İslami Finans alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Profesör, Doçent

Doktorasını Eğitim Bilimleri alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yardımcı Doçent

Doktorasını Yeniçağ Tarihi Alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör, Doçent Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

 

Profesör, Doçent Yardımcı Doçent

Doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

 

 

PAYLAŞ :

"A Campus University in The Middle of History"